Aanbod en werkwijze

Wij richten ons op GGZ- en VG-doelgroepen waarbij meervoudige zorgvragen en (ernstige) gedragsproblematiek een grote rol spelen. Wegens gebrek aan personeel en deskundigheid wordt deze passende zorg veelal bemoeilijkt en worden de zorgkosten alsmaar hoger. DZM zoekt de samenwerking op met als doel deze belemmeringen uit de weg te helpen. Wij zijn een sociaal en duurzaam zorgmaatschap zonder winstoogmerk.

Waarom kiezen zorginstellingen voor DZM

  • Duurzame, betaalbare en kwalitatief hoogwaardig zorg. Zorgprofessionals binnen DZM zijn deskundig en hebben verschillende trainingen gevolgd, onder ander traumasensitief werken, autisme en ASS wijzer.
  • Gespecialiseerde en stabiele zorg tegen relatief lage kosten.
  • Richt zich op GGZ- en VG doelgroepen.
  • Gekwalificeerde en goed opgeleide zorgprofessionals.
  • Maken de continuïteit van personeelsinzet mogelijk.
  • Ondersteunend, meewerkend en sturend.

Liefde en passie voor de zorg

DZM wil middels het inzetten van gekwalificeerd en ervaren personeel bijdragen aan het versterken van het vaste team. Ondersteunend waar nodig, meewerkend waar kan en sturend indien gevraagd.

Samenwerken doen wij met alle betrokkenen voor de beste steun en begeleiding aan cliënten. De leefwereld en de cliënt zijn verbonden met elkaar. Wij zeggen daarom:

“De cliënt staat te allen tijde centraal, zijn of haar leefwereld is onze zorg”